Munkatársaink

„… éljetek méltón az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.”

(Efézus 4, 1 b- 3)

Az intézményvezetés tagjai:

Lelkipásztor: dr. Komlósi Péter Attila
Az Igazgatótanács elnöke: Pintérné Lázok Orsolya
Igazgató: Vargáné Józsi Anita
Hit- és erkölcstan-oktató: Kráncsevicsné Svéd Ágnes
Óvodai intézményegység-vezető: Farkasné Szántó Anett
Gazdasági vezető: Szentgróti Bernadett Margaréta
Munkaközösség-vezetők: Kurucz Krisztina (1-8. évfolyam), Szentgyörgyi Rita (tehetségfejlesztés), Kráncsevicsné Svéd Ágnes (hitéleti)
Intézményfejlesztés: Vadas Győzőné

További felelősök, megbízottak:
Szülői szervezet elnökei: Tönkő Katalin
ISK: Ritterné Szalai Éva
DÖK (DP) vezetője: Berta Szilvia
Versenyfelelős: Mátrainé Kováts Éva
Intézményi könyvtáros: Kern Jánosné Kálmán Márta
Tankönyvfelelős: Kern Jánosné Kálmán Márta
Rendszergazda: Heszberger Tamás
Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős: Lupek István
Foglalkozás - egészségügyi orvos: Dr Torbó Márta

Üzemi tanács megbízott:
Radóné Pesti Edit

Pedagógusaink, munkatársaink:
Határozatlan időre kinevezett munkavállalók
Ambachné Perics Irén: szakvizsgázott pedagógus; magyar – történelem szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga, tehetséggondozó mentortanár
Ambrus Sándorné: pedagógus, gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája
Berta Szilvia: pedagógus, tanító – magyar műveltségi terület
Bütösné Heszberger Andrea: szakvizsgázott pedagógus; tanító - ének-zene műveltségi terület; ének-zene tanár; drámapedagógiai szakvizsga
Dér Edit: pedagógus, óvodapedagógus
Domokosné Gyulai Zsuzsanna Kata - tanító angol szakkollégummal ,ének-zene szakos tanár,református hittanoktató,református kántor
Faragóné Jakab Evelin: pedagógus, tanító – természetismeret műveltségi terület, könyvtári asszisztens
Farkasné Szántó Anett: szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga
Horváth Henriette Krisztina: szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga
Kráncsevicsné Svéd Ágnes: hit-és erkölcstan oktató, mentálhigiénés szakvizsga, szociális szakvizsga
Kurucz Krisztina: szakvizsgázott pedagógus, magyar-történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakvizsga
Marásekné Varga Éva: pedagógus, matematika – műszaki ismeretek szakos tanár
Markó-Fábián Edit Dóra: pedagógus, német-angol szakos tanár (GYED)
Ritterné Szalai Éva: pedagógus, földrajz - testnevelés szakos tanár
Szarvas-Petrétei Krisztina: pedagógus, tanító - testnevelés műveltségi terület (GYED)
Szentgyörgyi Rita: pedagógus, tanító - angol nyelv műveltségi terület
Törőné Szántó Dorottya: pedagógus, óvodapedagógus
Vadas Győzőné: pedagógus, tanító - népművelés speciális kollégium
Vargáné Józsi Anita: szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, tanító – ember –és társadalomismeret műveltségi terület, pályázatíró,közoktatás vezetői szakvizsga

Határozott időre kinevezett munkavállalók:

Mátrainé Kováts Éva: pedagógus, angol és orosz nyelv  szakos tanár
Kern Jánosné Kálmán Márta: tanító, magyar műveltségi területtel és könyvtáros tanár


Óraadó kollégák:
Baka Éva Mária: magyar-történelem szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga, pedagógiai előadó
Heszberger Tamás: pedagógus, tanító - informatika műveltségi terület
Hajas Andrea: pedagógus, földrajz-környezetvédelem szakos tanár
Major Judit: pedagógus, rajz szakos tanár
Mecseiné Balázs Hajnalka: pedagógus, gyógypedagógus - logopédus
Nadrai Attila: pedagógus, matematika - fizika – informatika szakos tanár
Nesz Tamás: pedagógus, informatika szakos
Somogyváriné Hir Gabriella: gyógypedagógus, tiflopedagógus
Zelefai Emőke: pedagógus, biológia – technika szakos tanár; gyógypedagógus

Munkatársaink:
Tönkő Katalin: kisgyermekgondozó - dajka
Bóli józsefné: technikai munkavállaló
Radóné Pesti Edit: intézményi ügyintéző
Szekeres Árpád: karbantartó - gépkocsivezető - fűtő
Szentgróti Bernadett Margaréta: gazdasági vezető

Szentgróti Roxána:dajka
Külgusz Kinga: dajka
Varga Ferencné: technikai munkavállaló

  • Luther 2017

© 2016 SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ISKOLA ÉS ÓVODA